Bé phát minh xe khủng long hái táo trên cao

Bé phát minh xe khủng long hái táo trên cao

Họ tên: Phan Bảo Long

Lớp: Lá 1

Trường: Mầm non Mai Ka

Quận 7

Giải: Nhất

Năm thi: 2020