Lừa kéo xe

Lừa kéo xe

Họ tên: Hồ Vương Thiên Kim

Lớp: Chồi 2

Trường: Mầm non Rạng Đông 11

Quận 6

Giải: Nhất

Năm thi: 2020