Bé chăn trâu dưới ánh trăng

Bé chăn trâu dưới ánh trăng

Họ tên: Nguyễn Trương Tường An

Lớp: Lá 3

Trường: Mầm non Cát Lái

Quận 2

Giải: Nhất

Năm thi: 2020