Bé Tây Nguyên mừng lễ hội

Bé Tây Nguyên mừng lễ hội

Họ tên: Lý Trần Phương Nghi

Lớp: Lá 2

Trường: Mầm non 12

Quận Tân Bình

Giải: Nhì

Năm thi: 2020