Đua trâu

Đua trâu

Họ tên: Nguyễn Song Thiên Kim

Lớp: Lá 4

Trường: Mầm non Rạng Đông 11A

Quận 6

Giải: Nhì

Năm thi: 2020