Vườn cổ tích của bé

Vườn cổ tích của bé

Họ tên: Nguyễn Trần Thủy Tiên

Lớp: Lá 1

Trường: Mầm non Phường 15A

Quận 10

Giải: Nhì

Năm thi: 2020