Xe tăng với chú bộ đội

Xe tăng với chú bộ đội

Họ tên: Nguyễn Huỳnh Nhật Huy

Lớp: MG 5-6 tuổi

Trường: Mầm non 13

Quận 3

Giải: Nhì

Năm thi: 2020