Chuột mừng xuân

Chuột mừng xuân

Họ tên: Nguyễn Tín Huy

Lớp: Lá 1

Trường: Mầm non Rạng Đông

Quận 6

Giải: Nhì

Năm thi: 2020