Gia đình bé cùng chống dịch

Gia đình bé cùng chống dịch

Họ tên: Hoàng Ngọc Khánh Thy

Lớp: MG 5-6 tuổi (2)

Trường: Mầm non 19/5

Quận 10

Giải: Khuyến khích

Năm thi: 2020