Em chơi đua thuyền

Em chơi đua thuyền

Họ tên: Quách Thiên Ân

Lớp: Lá 2

Trường: Mầm non An Phú

Quận 2

Giải: Khuyến khích

Năm thi: 2020