Chiếc xe yêu thương

Chiếc xe yêu thương

Họ tên: Hoàng Hữu Tường Khuê

Lớp: 3/8

Trường: Tiểu học Phan Đình Phùng

Quận 3

Giải: Khuyến khích

Năm thi: 2020