Giấc mơ yêu thương

Giấc mơ yêu thương

Họ tên: Phạm Hoàng Phước An

Lớp: 3/6

Trường: Tiểu học Võ Thị Sáu

Quận 7

Giải: Khuyến khích

Năm thi: 2020