Chú lao công yêu môi trường

Chú lao công yêu môi trường

Họ tên: Trần Minh Hoàng

Lớp: 2/1

Trường: Tiểu học Võ Thị Sáu

Quận 7

Giải: Nhì

Năm thi: 2020