Em yêu võ thuật

Em yêu võ thuật

Họ tên: Trần Minh Huy

Lớp: 5/1

Trường: Tiểu học Phú Hòa Đông

Huyện Củ Chi

Giải: Ba

Năm thi: 2020