Chia sẻ yêu thương

Chia sẻ yêu thương

Họ tên: Trần Khả Doanh

Lớp: 4/3

Trường: Tiểu học Phú Hòa Đông 2

Huyện Củ Chi

Giải: Ba

Năm thi: 2020