Chúng em yêu hải đảo

Chúng em yêu hải đảo

Họ tên: Vương Cát Tường

Lớp: 8A3

Trường: THCS Đặng Tấn Tài

Quận 9

Giải: Khuyến khích

Năm thi: 2020