Cùng nhau giúp đỡ, chia sẻ với những người dân vùng hạn mặn Tiền Giang

Cùng nhau giúp đỡ, chia sẻ với những người dân vùng hạn mặn Tiền Giang

Họ tên: Đoàn Ngọc Minh Thư

Lớp: 6A15

Trường: THCS Lê Lợi

Quận Tân Phú

Giải: Ba

Năm thi: 2020