Chung tay đẩy lùi dịch COVID-19

Chung tay đẩy lùi dịch COVID-19

Họ tên: Phan Nguyễn Gia Khanh

Lớp: 7/1

Trường: THCS Tôn Thất Tùng

Quận Tân Phú

Giải: Nhì

Năm thi: 2020