Phòng chống COVID-19

Phòng chống COVID-19

Họ tên: Đỗ Phương Nhi

Lớp: 1A1

Trường: Chuyên biệt Cần Thạnh

Huyện Củ Chi

Giải: Khuyến khích

Năm thi: 2020