Cảnh đẹp quê em

Cảnh đẹp quê em

Họ tên: Nguyễn Thị Trà My

Lớp: 1A1

Trường: Chuyên biệt Cần Thạnh

Huyện Củ Chi

Giải: Khuyến khích

Năm thi: 2020