Phong cảnh quê hương

Phong cảnh quê hương

Họ tên: Lục Tuyết Mai

Lớp: 1B-khiếm thính

Trường: Chuyên biệt Cần Thạnh

Quận Bình Tân

Giải: Khuyến khích

Năm thi: 2020