Giữ vệ sinh mỗi ngày. Em phòng chống dịch vi rút Cô-rô-na

Giữ vệ sinh mỗi ngày. Em phòng chống dịch vi rút Cô-rô-na

Họ tên: Nguyễn Lý Minh Anh

Lớp: Sơn Ca

Trường: Chuyên biệt Cần Thạnh

Quận 3

Giải: Khuyến khích

Năm thi: 2020