Quê hương yên bình

Quê hương yên bình

Họ tên: Phan Tuấn Anh

Lớp:

Trường: Chuyên biệt Cần Thạnh

Quận Phú Nhuận

Giải: Khuyến khích

Năm thi: 2020