Làm bánh mì thanh long

Làm bánh mì thanh long

Họ tên:

- Phạm Trần Anh Khoa - Lớp: 5/4

- Lê Nguyễn Hương Trà - Lớp: 5/4

- Đặng Nguyễn Đăng Khôi - Lớp: 5/4

Trường: Tiểu học Lê Quý Đôn

Quận Bình Tân

Giải: Nhất

Năm thi: 2020