Vụ mùa bội thu

Vụ mùa bội thu

Họ tên:

- Nguyễn Đỗ Tường Anh - Lớp: 4/3

- Nguyễn Hoài Trúc Vy - Lớp: 4/3

- Trần Nguyễn Quỳnh Như - Lớp: 4/3

Trường: Tiểu học Chi Lăng

Quận Tân Bình

Giải: Ba

Năm thi: 2020