Nghề hái chè quê em

Nghề hái chè quê em

Họ tên:

- Nguyễn Trường An - Lớp: 5/1

- Nguyễn Trường Ân - Lớp: 5/1

- Bùi Trúc Giang - Lớp: 5/1

Trường: Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh

Quận 7

Giải: Ba

Năm thi: 2020