Bác sĩ chăm sóc các bệnh nhân nhiễm Covid-19

Bác sĩ chăm sóc các bệnh nhân nhiễm Covid-19

Họ tên:

- Lê Ly Ân Hy - Lớp: 4

- Lê Hiển Yên - Lớp: 4

- Nguyễn Hoàng Phương Nhi - Lớp: 4

Trường: Tiểu học Anh-Việt-Mỹ

Quận 4

Giải: Ba

Năm thi: 2020