Nghề làm bánh tráng quê em

Nghề làm bánh tráng quê em

Họ tên:

- Trương Nguyễn Phương Thùy - Lớp: 4/8

- Bùi Huỳnh Anh Thư - Lớp: 4/8

- Nguyễn Ngọc Hương Trà - Lớp: 4/8

Trường: Tiểu học Trần Quốc Toản

Huyện Bình Chánh

Giải: Khuyến khích

Năm thi: 2020