Gia đình em mùa gặt

Gia đình em mùa gặt

Họ tên:

- Vũ Ngọc Quỳnh Như - Lớp: 5/12

- Trương Diệu Hiền - Lớp: 3/7

- Đặng Minh Phương - Lớp: 3/1

Trường: Tiểu học Bành Văn Trân

Quận Tân Bình

Giải: Khuyến khích

Năm thi: 2020