Mùa hè của em

Mùa hè của em

Họ tên:

- Bùi Thảo Hiền - Lớp: 5/3

- Nguyễn Vân Anh - Lớp: 5/2

- Bùi Lê Bá Hoàng Lành - Lớp: 4/3

Trường: Tiểu học Trần Quang Vinh

Quận Bình Thạnh

Giải: Khuyến khích

Năm thi: 2020