Làm muối thời Covid

Làm muối thời Covid

Họ tên:

- Phạm Kiến Quốc - Lớp: 8A1

- Lê Trần Thảo Linh - Lớp: 7A1

- Trần Nguyễn Chí Thiện - Lớp: 7A1

Trường: THCS Bình Khánh

Huyện Cần Giờ

Giải: Nhất

Năm thi: 2020