Hát bội quê em

Hát bội quê em

Họ tên:

- Trần Đức Phú - Lớp: 9

- Nguyễn Uyên Đan - Lớp: 9

- Nguyễn Trịnh Khánh Như - Lớp: 9

Trường: THCS Phan Bội Châu

Quận Tân Phú

Giải: Nhì

Năm thi: 2020