Bác Hồ đọc sách cùng thiếu nhi

Bác Hồ đọc sách cùng thiếu nhi

Họ tên:

- Nguyễn Phúc Tôn Nữ Trâm Anh - Lớp: 7A8

- Phạm Thị Thu Hà - Lớp: 7A8

- Phan Ngọc Thanh Ngân - Lớp: 7A8

Trường: THCS Lê Văn Hưu

Huyện Nhà Bè

Giải: Ba

Năm thi: 2020