Múa sạp

Múa sạp

Họ tên:

- Đoàn Thị Anh Thư - Lớp: 7/3

- Phan Ngọc Yến - Lớp: 7/3

- Bùi Ngọc Mai - Lớp: 7/3

Trường: THCS Tân Túc

Huyện Bình Chánh

Giải: Ba

Năm thi: 2020