Bắt cá

Bắt cá

Họ tên:

- Huỳnh Phạm Hoàng Yến - Lớp: 9/1

- Trần Minh Thư - Lớp: 9/1

- Trần Kim Anh - Lớp: 9/1

Trường: THCS Phạm Văn Hai

Huyện Bình Chánh

Giải: Khuyến khích

Năm thi: 2020