Trung thu quê em

Trung thu quê em

Họ tên:

- Nguyễn Ngọc Liên Chi - Lớp:

- Lê Võ Linh Thuận - Lớp:

- Nguyễn Thị Thanh Bình - Lớp:

Trường: THCS Cần Thạnh

Huyện Cần Giờ

Giải: Khuyến khích

Năm thi: 2020