Quốc hoa và thiếu nhi

Quốc hoa và thiếu nhi

Họ tên:

- Lê Ánh Ngọc - Lớp: 8

- Đinh Thị Hồng Lam - Lớp: 8

- Lê Yến Nhi - Lớp: 8

Trường: THCS An Nhơn Tây

Huyện Củ Chi

Giải: Khuyến khích

Năm thi: 2020