Trẻ em làng chài

Trẻ em làng chài

Họ tên:

- Phan Trần Thảo Nguyên - Lớp:

- Nguyễn Thành Long - Lớp:

- Nguyễn Ngọc Thủy Tiên - Lớp:

Trường: THPT chuyên Trần Đại Nghĩa

Quận 1

Giải: Khuyến khích

Năm thi: 2020