Thu hoạch nho

Thu hoạch nho

Họ tên:

- Võ Ngọc Hạnh - Lớp: 9/5

- Lê Nguyễn Phương Nhi - Lớp: 9/5

- Nguyễn Ngọc Huyền Trân - Lớp: 9/8

Trường: THCS Hưng Long

Huyện Bình Chánh

Giải: Khuyến khích

Năm thi: 2020