Gia đình em

Gia đình em

Họ tên: Nguyễn Đoàn Phương Anh

Lớp: 2/3

Trường: Tiểu học Bế Văn Đàn

Quận Bình Thạnh

Giải: Nhì

Năm thi: 2019