Cùng chơi cầu với chú bộ đội

Cùng chơi cầu với chú bộ đội

Họ tên:

- Nguyễn Hoàng Khánh An - Lớp

- Đinh Nguyễn Minh Tiên - Lớp

- Đỗ Vân Anh - Lớp

Trường: MN 9

Quận 3

Giải: Ba

Năm thi: 2018