Bé đi khinh khí cầu

Bé đi khinh khí cầu

Họ tên: Hầu Thiếu Nguyệt

Lớp: Lá 2

Trường: Mầm non Phường 2

Quận 11

Giải: Nhất

Năm thi: 2019