Đu quay ước mơ

Đu quay ước mơ

Họ tên: Lê Nguyễn Thanh Trúc

Lớp: Lá

Trường: Mầm non 2

Quận Tân Bình

Giải: Nhì

Năm thi: 2019