Dẫn cún con đi trú mưa

Dẫn cún con đi trú mưa

Họ tên: Nguyễn Ngọc Vân Khánh

Lớp:

Trường: Mầm non Mai Ka

Quận 7

Giải: Khuyến khích

Năm thi: 2019