Gia đình nhỏ của em

Gia đình nhỏ của em

Họ tên: Nguyễn Hải Yến

Lớp: Lá 3

Trường: Mầm non Sơn Ca 7

Quận Phú Nhuận

Giải: Ba

Năm thi: 2019