Bác sĩ khám bệnh cho bé

Bác sĩ khám bệnh cho bé

Họ tên: Võ Vân Sam

Lớp: Lá 5

Trường: Mầm non Hoa Anh Đào

Quận Tân Phú

Giải: Ba

Năm thi: 2019