MỘT SỐ LƯU Ý PHẦN THI THIẾT KẾ BÌA SÁCH

Ban tổ chức thông báo về phần thi Thiết kế bìa sách dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Tải file tại đây.

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI
 Anh  Chị