LỚP TẬP HUẤN MỸ THUẬT HỘI THI NÉT VẼ XANH NĂM 2021

    Thực hiện Kế hoạch tổ chức Hội thi Nét vẽ xanh lần thứ XXIV năm học 2020-2021 và nhằm nâng cao chất lượng tranh vẽ của thiếu nhi, cũng như công tác tổ chức các vòng thi. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tập huấn chuyên môn cho 156 giáo viên mỹ thuật và cán bộ mạng lưới tại các Phòng Giáo dục và Trung tâm Văn hóa từ ngày 29/01/2021 đến 31/01/2021 tại Thành phố Đà Lạt.

    Nội dung tập huấn:

         - Tập huấn về công tác tổ chức vòng thi sơ khảo;

         - Chuyên đề 1: “Phương pháp phát huy phẩm chất và năng lực mĩ thuật của học sinh thông qua hoạt động thiết kế bìa sách” do Thạc sĩ, Họa sĩ Dương Hiển Chinh, giảng viên trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, trường Cao đẳng Sư phạm TW giảng dạy.

         - Chuyên đề 2: "Phương pháp cảm thụ về nghệ thuật” do Thạc sĩ, Họa sĩ Trần Thanh Cảnh, ủy viên Ban Chấp hành Hội Mỹ Thuật Thành phố; Chủ nhiệm Câu lạc bộ Họa sĩ Trẻ giảng dạy.

    Lớp tập huấn nhận được sự hỗ trợ về kinh phí của Tổ chức TFCF (Tổ chức Taiwan Fund for Children and Families)

Một số hình ảnh lớp tập huấn

Ông Bùi Xuân Đức, trưởng ban tổ chức hội thi tặng hoa cám ơn đại diện đơn vị tài trợ (TFCF)

Chuyên đề “Phương pháp cảm thụ Nghệ thuật” – báo cáo viên: Họa sĩ, Thạc sĩ Trần Thanh Cảnh

Chuyên đề “Phương pháp phát huy phẩm chất và năng lực mĩ thuật của học sinh thông qua hoạt động thiết kế bìa sách” – báo cáo viên: Thạc sĩ, Họa sĩ Dương Hiển Chinh

Thầy cô thực hành sáng tác

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI
 Anh  Chị