DANH SÁCH CÁC THÍ SINH DỰ THI TẬP TRUNG VÒNG CHUNG KHẢO 2 - HỘI THI NVX CẤP TP NĂM 2021

Ban tổ chức hội thi Nét Vẽ Xanh thông báo danh sách các thí sinh dự thi TẬP TRUNG vòng chung khảo 2 -  Hội thi NVX cấp TP năm 2021. 
Ngày thi: 28/3/2021
Địa điểm: Trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn, quận 3
Phiếu báo danh, BTC sẽ gửi đến phòng giáo dục/ trung tâm văn hóa từ ngày 23/3/2021
Lưu ý:
1.Đối tượng thi TẬP TRUNG: 
    Bảng B (vẽ trên giấy A3)
    Bảng C (vẽ trên giấy A3)
    Bảng C (thiết kế bìa sách)
    Bảng D (thiết kế bìa sách) - Tất cả thí sinh bảng D đều thi thiết kế bìa sách
2.Riêng các thí sinh    
    Bảng A (vẽ trên giấy A3)
    Bảng B (vẽ tập thể trên khung vải bố)
    Bảng C (vẽ tập thể trên khung vải bố)
    Thí sinh các trường chuyên biệt
Sẽ không dự thi tập trung, Ban Giám khảo sẽ chấm từ tranh vòng chung khảo 1 các Quận huyện gửi lên 

Xem danh sách:

-  Thí sinh dự thi tranh giấy bảng B-C-Quốc tế tại đây

- Thí sinh dự thi tranh giấy bảng B tại đây

- Thí sinh dự thi tranh giấy bảng C tại đây

- Thí sinh dự thi bìa sách bảng C tại đây

- Thí sinh dự thi bìa sách bảng D tại đây
Trân trọng


THÔNG TIN NGƯỜI GỬI
 Anh  Chị